Наукове товариство САДМВ


thumb_1
Александров Богдан Володимирович
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
b.aleksandrov.asp@kubg.edu.ua
thumb_2
Ющенко Валерій Віталійович
Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
vvyushchenko.fitu20@kubg.edu.ua
thumb_3
Кириченко Надія Олександрівна,
Секретар голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
nokyrychenko.fitu21@kubg.edu.ua
thumb_4
Приймачек Анастасія Іванівна
Член Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, відповідальна за міжнародні зв'язки
aipryimachek.fitu20@kubg.edu.ua