ЗвонарВП_optimized
Контактна інформація

v.zvonar@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб.505а

Звонар Віктор Павлович

Професор кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

доктор економічних наук, старший науковий співробітник.

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Інформаційне забезпечення системи управління підприємства

Корпоративне управління

Методологія наукових досліджень в публічному управлінні

Професійний і науковий інтерес

прикладні аспекти управління корпоративною соціальною відповідальністю, перспективи використання новітніх управлінських інструментів економічного розвитку, переваг економіки співробітництва та моделей цифрової економіки

Інше

Дисертаційний доробок:

У вересні 2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика за темою «Міжсекторне партнерство як механізм реалізації соціальної політики» (Національна академія наук України, м. Київ). Фокус дослідження – нові підходи в управлінні соціальною сферою.

У 2011 році отримав наукове звання старшого наукового співробітника.

У грудні 2018 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика за темою «Формування та реалізація соціальної відповідальності в Україні» (Національна академія наук України, м. Київ). Фокус дослідження – стратегія реалізації соціальної відповідальності в Україні.

Науковий доробок автора становить понад 100 наукових праць та п’ять авторських свідоцтв. Матеріали за авторством Звонаря В.П. стали частиною авторитетних академічних колективних видань (монографій, національних доповідей), враховувалися в рамках роботи над аналітичними доповідями до Щорічних Послань Президента України до Верховної Ради України.

Відзнаки:

У 2014 році здобув право на отримання дворічної стипендії Президента України для молодих учених.

У 2017 р. став лауреатом Премії НАН України для молодих учених (за серію праць, об’єднаних темою «Інноваційні виміри соціального партнерства в контексті реформування соціальної сфери в Україні»).

Науково-проектна діяльність:

Став учасником понад 20 наукових проектів і тем (зокрема, був залучений до розроблення проекту Державного стандарту України «Система управління соціальною відповідальністю»). Є сертифікованим грантрайтером.

Закордонні стажування:

Стажувався за міжнародними програмами у Китайській Народній Республіці, Республіці Польща, Федеративній Республіці Німеччина. Закордонна діяльність передбачала поглиблене знайомство з проблематикою регіональної політики розвитку бізнесу, управління соціальним та економічним розвитком на національному та міжнародному рівні.