VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасна фінансова політика: проблеми та перспективи»

 

4 грудня 2019 року за організаційним сприянням науково-викладацького складу кафедри фінансів та економіки Факультету інформаційних технологій та управління відбулась VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасна фінансова політика: проблеми та перспективи». З вітальним словом виступили кандидат педагогічних наук, декан Факультету інформаційних технологій та управління, Михацька Алла Валеріанівна та кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та економіки Сосновська Ольга Олександрівна.

На конференції заслухали доповіді молодих науковців з різних актуальних проблем фінансів та економіки. Доповіді були присвячені наступним тематичним напрямам роботи конференції: розвиток корпоративних фінансів, актуальні тенденції розвитку фінансових послуг в Україні, загальнодержавні фінанси в умовах євроінтеграції, модернізація фінансової системи України в умовах розвитку цифрової економіки, розвиток економіки міста Києва в умовах циркулярної економіки.

На Пленарному засіданні обговорено доповіді магістрів і бакалаврів спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування», присвячені питанням прогнозування динаміки стійкого розвитку підприємства (Людмила Деденко), моделюванню облікової політики на основі МСФЗ (Анна Чернишенко), розвитку банківських послуг у місті Києві (Анна Лукашук), фінансовому забезпеченню діяльності закладів вищої освіти (Вікторія Кучеровська) та іншим актуальним питанням. Особливу увагу учасники конференції звернули на доповідь гостя конференції – магістра Університету державної фіскальної служби України Володимира Плахотнюка на тему «Особливості формування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації». Доповідь викликала цікаву дискусію та конструктивний діалог учасників конференції. Варто відмітити доповіді бакалаврів Анни Соляр та Микити Пилкіна, які були присвячені дослідженню доволі актуальних проблем розвитку циркулярної економіки в Україні та країнах ЄС.

В рамках конференції було проведено круглий стіл за темою: «Модернізація фінансової системи України в умовах розвитку цифрової економіки», на якому студенти спеціальності «Економіка» доповідали результати своїх наукових досліджень англійською мовою (модератор: доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та економіки Краус Наталя Миколаївна).

Тези всіх учасників рекомендовано до публікації у збірнику матеріалів конференції.