Про кафедру

Кафедра міжнародної економіки Факультету економіки та управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка забезпечує наскрізну професійну підготовку фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» та є випусковою за освітніми програмами:

 • Перший бакалаврський рівень (з 2018 року)

Економіка міста. Урбаністика

 • Другий магістерський рівень (з 2023 року)

Міжнародна економіка

 • Третій освітньо-науковий рівень (з 2019 року)

Економіка

Кафедра готує висококваліфікованих економістів для підприємств і організацій різних організаційно-правових форм власності вітчизняного і міжнародного масштабу, включаючи створення успішного власного бізнесу, а також працівників для органів муніципального управління різних рівнів.

Науково-педагогічними працівниками кафедри міжнародної економіки викладається більше 30 економічних дисциплін теоретико-прикладного характеру для студентів різних спеціальностей та факультетів Університету:

 • Економічна історія та історія економічної думки
 • Економікс
 • Основи економічної теорії
 • Політекономія
 • Основи економічних знань
 • Основи міжнародної економіки
 • Міжнародна економіка
 • Регіональна економіка
 • Економіка підприємства
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Внутрішній економічний механізм підприємства
 • Економічний аналіз
 • Технології бізнес-аналітики
 • Демографія та статистика
 • Економічна безпека
 • Підприємництво та бізнес
 • Засади відкриття власного бізнесу
 • Основи бізнес-процесів
 • Організація стартапів
 • Основи економіки міста та урбаністики
 • Стратегічний розвиток міста
 • Екологічний урбанізм
 • Економічні основи управління власністю територіальної громади
 • Управління сучасним містом. Smart city.
 • Соціальна відповідальність економічних рішень
 • Оцінка вартості бізнесу (Due Diligence)
 • Цифрова економіка та інновації
 • Інтелектуальна власність та стартап проекти
 • Актуальні проблеми економічних досліджень
 • Розвиток економічної наукової галузі
 • Економічні знання в статистично-інформаційній презентації
 • Методологія та методи економічних досліджень
 • Економічна безпека національної економіки

Для всіх дисциплін кафедри створено ЕНК та постійно удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

Налагоджена співпраця з фахівцями-практиками, які беруть активну участь у викладанні профільних дисциплін. Проводиться значна кількість гостьових лекцій.

Відповідно до Нової освітньої стратегії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка на кафедрі міжнародної економіки функціонують Центри компетентностей:

 • Центр економічної дидактики,
 • Центр міжнародної економіки,
 • Центр соціальної економіки та поведінкових моделей бізнесу,
 • Центр муніципальної економіки.

Навчання в центрах дозволяє моделювати професійну діяльність, використовувати інтерактивні форми проведення занять та наблизити освітній процес до реальних умов роботи. Це сприяє підвищенню рівня фахової підготовки та розвитку професійних компетенцій у студентів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у реалізації науково-дослідної теми: «Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції».