Про кафедру

    Кафедра фінансів Факультету економіки та управління Київського університету імені Бориса Грінченка забезпечує професійну підготовку фахівців та є випусковою за освітніми програмами:

-  перший (бакалаврський) освітній рівень

Економіка міста. Урбаністика (спеціальність 051 «Економіка»)

-  третій (освітньо-науковий) освітній рівень

Економіка

   

   Викладачами кафедри фінансів викладається близько 50 навчальних дисциплін, для яких створений та постійно удосконалюється необхідний комплекс сучасного навчально-методичного забезпечення.

   Кафедра готує висококваліфікованих фінансистів та економістів для підприємств і організацій різних організаційно-правових форм власності, фінансових структур (включаючи банки, страхові компанії, ломбарди, інвестиційні фонди, біржі, аудиторські і консалтингові фірми), а також фінансових працівників для органів муніципального управління різних рівнів. Відзнакою випускників є висока кваліфікація отриманих професійних навичок, можливість застосування отриманого фаху в будь-якій сфері економіки, від державних установ до приватного підприємницького сектору економіки. 

   Відповідно до Нової освітньої стратегії Київського університету імені Бориса Грінченка на кафедрі фінансів та економіки функціонують центри компетенцій: Центр економічної дидактики, Центр банківських та фінансових послуг, Центр страхового бізнесу, Центр фінансових проектів. Навчання в центрах дозволяє моделювати реальну діяльність фінансових установ, використовувати інтерактивні форми проведення занять та наблизити освітній процес до реальних умов роботи. Це сприяє підвищенню рівня фахової підготовки та розвитку професійних компетенцій у студентів.

Кафедра фінансів та економіки активно співпрацює у напряму працевлаштування своїх випускників на підприємства Київського регіону у страхових та інвестиційних компаніях, банках та інших фінансово-кредитних установах.   Викладачі кафедри фінансів та економіки беруть активну участь у розробці науково-дослідної теми кафедри: «Розвиток економіки Київського регіону в умовах євроінтеграції». У рамках організації наукової роботи студента при кафедрі працює студентський науковий гурток “Фінансовий аналітик”.