Навчання через дослідження

Науковий гурток «Школа управлінця»

 

Презентація наукового гуртка

  

До наукової діяльності кафедри управління залучаються студенти: спеціальностей «Менеджмент організацій та адміністрування», «Управління навчальним закладом», «Управління електронним навчанням в міжкультурному просторі», «Державне управління» , які розробляють індивідуальні науково-дослідні роботи згідно пріоритетних напрямків досліджень кафедри з економічного розвитку Київського регіону.

   Діяльність наукового гуртка «Школа управлінця» спрямована на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними особистісних, фахових і коґнітивних компетенцій, а також професійного досвіду одержання знань та умінь через наукові дослідження. Керівник гуртка доктор наук з державного управління Марухленко Оксана В`ячеславівна.

    Студенти, які приймають участь у засіданнях наукового гуртка мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, а також інструментарієм науково-дослідницької роботи;

2) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на наукових конференціях і семінарах з дослідження актуальних питань розвитку менеджменту;

3) приймати участь в науковому житті університету публікуючі статті, тези доповідей, наукових робіт в різних наукових виданнях;
4) брати участь в проведенні дебатів, конференцій, «круглих столів» з обговорення актуальних проблем сучасного управління Київського регіону, країни;
5) застосовувати в процесі навчання набутий досвід дослідницької роботи.

   Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Кожен співробітник кафедри здійснює керівництво студентськими науковими роботами, в межах наукового гуртка «Школа управлінця».

 

   
   

Шепельський Владислав Ігорович

Практичні підходи реалізації дистанційного навчання у школах України в умовах

воєнного стану

Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 22 лист. 2022 р. Київ:

КУБГ, 2022. С. 288–291.

к.е.н., доцент Краус К.М.