Презентація запитів ринку праці майбутнього в Центрі Основ управління

2 листопада 2022 року в ході завершення опанування Змістовного модуля 2 дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» студенти І курсу спеціальності 073 Менеджмент представили результати своєї аналітичної роботи із Звітом PwC «Майбутнє ринку праці: протиборство тенденцій, які будуть формувати робоче середовище в 2030 році»;  Звітом OECD «Навички цифрового переходу: Оцінка останніх тенденцій із використанням великих даних» та дослідженням Центру Розвиток КСВ «Future of Work 2030: як підготуватись до змін в Україні», та виступили з доповідями щодо запитів ринку праці майбутнього.

Для опанування важливої надпрофесійної, та, зокрема, для менеджерів, ще й професійної компетентності – вміння працювати в команді, керівник Центру Основ управління та Гарант освітньої програми «Менеджмент організацій», доцент Акіліна О.В., надала перевагу методу роботи в мікрогрупах за допомогою ІКТ інструментів Google Meet та Google Forms. Отже, команди студентів представили відповіді на запитання:

  • Праця майбутнього – якою вона буде?
  • Економічні професії майбутнього
  • Управлінські професії майбутнього
  • Професійні та надпрофесійні компетентності менеджера у майбутньому
  • Основні чинники, що визначають професії майбутнього

Але головна мета цього заняття, з точки зору Гаранта програми, – це не лише найповніше опанування тематики ринку праці, але й свідоме розуміння перспективних завдань щодо опанування професією, напрямів саморозвитку та формування додаткових стимулів до навчання за спеціальність 073 Менеджмент.