Неформальна освіта

Шановні студенти! 

Відповідно Наказу МОНУ від 16.03. 2022 р. № 130 "Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-22#Text), ви можете зарахувати результати своєї неформальної освіти як вибіркову частину навчального плану. Це можуть бути онлайн-курси (англ. МООС) на освітніх платформах Prometeus, EdEra, Cоursera, Всеосвіта,  Genesis Academy тощо. Для цього зміст онлайн-курсу має відповідати змісту фахового спрямування, він повинен мати приблизно такий же обсяг (кількість кредитів), як і вибіркові навчальні дисципліни. Враховуватимуться ті онлайн-курси, які студент пройшов під час навчання за відповідною освітньою програмою та які завершилися отриманням сертифікату. Рішення про зарахування кредитів і результатів навчання ухвалює випускова кафедра. 

За бажанням студента додатково вивчені дисципліни (модулі) можуть бути включені до його індивідуального навчального плану. Вони будуть зазначені у додатку до диплома поряд із іншими дисциплінами, які студент опанував під час навчання за відповідною освітньою програмою. Для визнання результатів навчання на онлайн-курсах потрібно подати у навчальний відділ Факультету економіки та управління заяву  та сертифікат, що підтверджує факт і результати навчання.