Вчена рада

Шлапак Алла Василівна, Голова Вченої ради Факультету, завідувач кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, доцент

Рябець Катерина Анатоліївна, Заступник голови Вченої ради Факультету, заступник декана з наукової роботи, доктор наук з державного управління, доцент

Акіліна Олена Володимирівна, Секретар Вченої ради Факультету, доцент кафедри управління, кандидат економічних наук, доцент

Осадчий Вячеслав Володимирович, декан Факультету, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Рамський Андрій Юрійович, Голова трудового колективу Факультету, завідувач кафедри фінансів, доктор економічних наук, професор

Казак Оксана Олексіївна, заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи, кандидат економічних наук

Руденко Валентина Сергіївна, заступник декана з науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи

Васечко Людмила Іванівна, Голова профбюро Факультету, доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Марухленко Оксана В'ячеславівна, завідувач кафедри управління, доктор наук з державного управління

Житар Максим Олегович,  доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів

Ушенко Наталія Валентинівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки

Кожем`якіна Світлана Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління

Іващенко Оксана Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки

Будаш Дарина Павлівна голову Ради студентського самоврядування Факультету економіки та управління 

Лемешко Вікторія Віталіївна голову Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів Факультету економіки та управління

Кучеровську Вероніка Олександрівна, виборного представника від студентів

Данилюк Аліна Ігорівна виборного представника від студентів