imgonline-com-ua-CompressBySize-sAloCoqOYp4D
Контактна інформація

o.marukhlenko@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб.516

Марухленко Оксана В'ячеславівна

Завідувачка кафедри управління

Науковий ступінь, вчене звання

Докторка наук з державного управління

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Стратегія регіонального розвитку
 • Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Прикладна економіка
 • Аудит персоналу
 • Менеджмент та маркетинг інновацій

Біографія

Освіта: 

1999 р - 2004 рр. Донецький національний технічний університет, економічний факультет, спеціальність – економіка підприємства.

2004-2008 рр. Донецький університет економіки та права, аспірантура.

2018-2020 – Національна академія державного управління при Президентові України, докторантура (спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування). Тема дисертації; «Удосконалення інвестиційного механізму публічної політики щодо розвитку соціального потенціалу регіонів України».

Досвід роботи:

2004-2011 рр. – Донецький університет економіки та права – старший викладач кафедри економіки підприємства та менеджменту.

2010-2011 рр. – Донецький національний технічний університет – викладач кафедри економіка підприємства.

2016-2020 рр. – Київський університет імені Бориса Грінченка – доцент кафедри управління факультету інформаційних технологій та управління.

 

Е-портфоліо викладача

Google Scholar

Research Gate

ORCID

Scopus

                                          

Науковий ступінь: кандидат економічних наук з 2011 року зі  спеціальності економіка та управління підприємствами (диплом ДК № 066030 від 26.01.2011р., Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»).

Наукові інтереси: реалізація інвестиційного механізму розвитку соціального потенціалу регіонів України, кластерна політика.

Наукова діяльність: є автором більш ніж 50 науково-методичних публікацій.

Інше

Членство в громадських організаціях:

                     

 • Громадська наукова організація «Міжнародний центр з розвитку науки і технлогій» (Державний реєстраційний номер: 1494300), вих. № 07/2020-44 від 22 липня 2020 року.
 • Громадська організація «Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME». 15/10/2019.
 • З 2018 року фундатор Науково-освітнього центру «Science Study Service» (Україна).

 

Тренінги, курси, програми

Country Level Economics: Policies, Institutions, and Macroeconomic Performance an online non-credit course authorized by University of Illinois at Urbana-Champaign and offered through Coursera (21.08.2020).

Список наукових праць 2009-2020рр.

2. Підготовка та публікація наукових праць.

 • О.В. Марухленко. Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект. Вісник Хмельницького національного університету, 2017. - №2 (2). – Т.2 (246). – С. 56-60. ISSN 2226-9150
 • О.В. Марухленко Кластери як інструмент регіонального розвитку. Право та державне управління : збірник наукових праць / [за ред. О. В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – № 4 (29). – Т. 2. – С. 157-163.
 • О.В. Марухленко. Обґрунтування критеріїв оцінки кризи розвитку соціального потенціалу регіонів України. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. – Київ : НАДУ, 2018. – Вип. 2. – С. 189-205.
 • О.В. Марухленко. Міжнародний досвід формування та реалізації інвестиційної політики. Право та державне управління :збірник наукових праць / [за ред. О. В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – № 1 (34). – Т. 1. – С. 144-150.
 • О.В. Марухленко. Impact Investing як інструмент розвитку соціального потенціалу. Інвестиції: практика та досвід: журнал / [за ред. Л. П. Клименко]. – Київ: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2019. – № 8. – С. 116-120.
 • О.В. Марухленко. Регіональний потенціал як основа економічного розвитку. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування та національна безпека». – Випуск 2/2019. - Web-адреса публікації: https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-2-4977.
 • О.В. Марухленко. Соціальний капітал як чинник розвитку соціального потенціалу регіону. Публічне управління та адміністрування: науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – № 11. – С. 102-108.
 • О.В. Марухленко. Стратегія розвитку соціального потенціалу. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія "Державне управління" [Текст] / ред. С. Ф. Поважний. - Донецьк : ДонДУУ, 2019. – Вип. 1. – С. 95-103.
 • О.В. Марухленко. Дискусії щодо поняття «публічне управління». Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: науковий журнал. Серія «Державне управління» / [за ред. В.Г. Горника]. – Київ: ТНУ імені В.І. Вернадського, 2019. - № 4. – Т. 30 (69). – С. 9-14.
 • О.В. Марухленко. Концепції і моделі в соціальній політиці. Право та державне управління : збірник наукових праць / [за ред. О. В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – № 2 (35). – Т. 2. – С. 141-147.
 • О.В. Марухленко. Світовий досвід використання інструментів державної інвестиційної політики. Інвестиції: практика та досвід: журнал / [за ред. Л. П. Клименко]. – Київ: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2019. – № 19. – С. 116-120.
 • О.В. Марухленко. Роль інвестиційної політики у забезпеченні суспільного розвитку. Публічне управління та адміністрування: науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – № 12. – С. 45-51.
 • О.В. Марухленко. Інвестиційний механізм публічної політики суспільного розвитку. Публічне управління та митне адміністрування: науковий збірник. Серія «Державне упраління» / [за ред. Л.М. Івашової]. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2019. - № 3 (22). – С. 100-106.
 • О.В. Марухленко. Світовий досвід в області інвестиційної політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського: науковий журнал. Серія «Державне упраління» / [за ред. В.Г. Горника]. – Дніпро: Академія митної служби України, 2019. - № 5. – Т. 30 (69). – С. 1-7.
 • О.В. Марухленко. Пріоритетні напрями та етапи впровадження публічної політики з розвитку людського потенціалу як основної складової соціального потенціалу регіону. Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. П. Савкова. – Київ : НАДУ, 2019. – Вип. 2. – С. 189-205.
 • О.В. Марухленко. Соціальний потенціал: сутнісний аспект. Право та державне управління : збірник наукових праць / [за ред. О. В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – № 3 (36). – Т. 2. – С. 85-92.
 • О.В. Марухленко. Розвиток соціального потенціалу шляхом формування ціннісних орієнтацій молоді. Публічне управління та адміністрування: науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019. – № 13. – С. 59-65.
 • О.В. Марухленко. Критеріальний апарат кластеризації регіонів України за ступенем інвестиційної привабливості щодо розвитку їх соціального потенціалу. Науково-виробничий журнал Держава та регіони. Серія: «Державне управління. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. - № 3. – С. 82-87.
 • О.В. Марухленко. Механізм формування інноваційних кластерів в складі інноваційного механізму модернізації публічної політики // Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека". №7. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6171.

Видання у міжнародних збірках:

 • Marukhlenko. The European Union effective investment policy formation based on cluster analysis // N. Orlova O. Marukhlenko /The European Union Effective Investment Policy Formation based on Cluster Analysis. International Business Information Management Conference (32nd IBIMA) Seville, Spain 15-16 November, 2018. – P.302-314 (Scopus, Web of Science, Australian Research Council, CORE, Engineering Village) (обсяг 0,8 друк. арк.)
 • О.В. Марухленко. Концептуальні підходи до визначення сутності інвестицій щодо суспільного розвитку // Perspectives of science and education. Proceeding of the 6th International youth conference. SLOVOWord, New York, 2018. Pp 808-818. ISBN 978-1-77192-403-0. (http://www.tsatu.edu.ua/etem/wp-content/uploads/sites/60/new_york_14122018-146-155_compressed.pdf)
 • Marukhlenko The structural analysis of the investment mechanisms of the public policyin the social development (DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-162-9/88-115) // Public administration and management: challenges and prospects: collective monograph / A. Bashtannyk, T. Bezverkhniuk, Ye. Borodin, O. Marukhlenko, etc. – Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. – 164 p. ISBN 978-966-397-162-9.
 • Marukhlenko THE IMPACT OF THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE REGION ON THE STATE POLICY AGAINST COVID-19: THE EXPERIENCE OF UKRAINE AND SWEDEN // O. Marukhlenko, T. Pospielova, S. Sokolovska / The impact of the socio-economic potential of the region on the state policy against covid-19: the experience of Ukraine and Sweden. International Business Information Management Conference (36nd IBIMA) Granada, Spain 4-5 November, 2020. (Scopus, Web of Science, Australian Research Council, CORE, Engineering Village) (обсяг 0,8 друк. арк.)

3. Апробація результатів дослідження (вказати назву заходу, назву доповіді, місце і дату проведення. Апробацію підтвердити документально).

1. О.В. Марухленко. Фактори впливу на публічну інвестиційну політику розвитку соціально-економічного потенціалу регіонів України С. 71-73. Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щорічн. всеукр. наук.-практ. конф. за між нар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.): у 5 т. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Білинської, О.М. Петроє. – Київ: АДУ, 2018. – Т.1. – 120 с.

2. О. Марухленко. Криза розвитку соціального потенціалу регіонів України та її оцінка (С. 217-219). Теорія та практика публічного управління та адміністрування  у ХХІ сторіччі : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Київ, 30 листоп. 2018 р.) : / за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. М. Петроє, І. О. Дегтярьової. – Київ : НАДУ, 2018. – 402 с.

3. О.В. Марухленко. Цифровізація інвестиційних моделей в умовах глобалізації (С. 61-62). Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щоріч.Всеукр.наук.-практ.Конф. за міжнар. участю (Київ, 24трав. 2019 р.) : у 5 т / за заг. ред. А. П. Савкова, М.М. Білинськоїї, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2019. – Т.4. – 96 с.

4. II Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі», м.Київ, НАДУ, 22 листопада 2019 року (Марухленко О.В.).

5. Міжнародний науковий економічний форум «New economics-2019», м.Київ, 14-15 листопада 2019 року (Марухленко О.В.).

6. О.В. Марухленко Глобальні виклики в контексті розвитку соціального потенціалу України. Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку» : матеріали щоріч. міжнародної науково-практичній конференції (Київ, 22 трав. 2020 р.) : у 5 т / за заг. ред. А. П. Савкова, М.М. Білинськоїї, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2020.