Засідання кафедри

1. Про затвердження переліку ЕНК на пролонгацію у 2023-2024 н.р.
Доповідач: Марухленко О.В.

2. Про затвердження переліку ЕНК на сертифікацію у І семестрі 2023-2024 н.р.
Доповідач: Марухленко О.В.

3. Про зміну керівника наукової теми кафедри.
Доповідач: Рябець К.А.

4. Про підготовку до акредитації освітніх програм 073.00.02 «Менеджмент організацій та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти та 281.00.01 «Державне управління» другого (магістерського) рівня вищої освіти і затвердження плану підготовки до акредитації ОПП 073.00.02 «Менеджмент організацій та адміністрування» та 281.00.01 «Державне управління» другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедрою управління
Доповідачі: Кожем’якіна С.М., Марухленко О.В.

5. Про стан профорієнтаційної роботи на кафедрі
Доповідачі: гаранти освітніх програм