Навчально-методична робота

Університетські студії
Я студент
Лідерство служіння
Вступ до спеціальності
Іноземна мова
Фізичне виховання
Українські студії
Історія української культури
Історія та культура громади міста Києва
Культура усного і писемного мовлення
Основи економічної теорії
Вища та прикладна математика
Теорія ймовірності та математична статистика
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Законодавче забезпечення управління (господарське, адміністративне, фінансове)
Державне і регіональне управління
Менеджмент
Навчальна (ознайомча-за типами установ) практика