Гостьова лекція Ольги Журової на тему «Особливості функціонування обласних державних адміністрацій в умовах кризи»

5 грудня 2020 року на кафедрі управління у рамках заходів, присвячених Грінченківській декаді, відбулась гостьова лекція на тему «Особливості функціонування обласних державних адміністрацій в умовах кризи». Гостьовим лектором була Журова Ольга Миколаївна - заступник керівника апарату Київської обласної державної адміністрації. Лекцію відвідали магістри з державного управління, науково-педагогічні працівники кафедри та факультету, адміністрація факультету інформаційних технологій та управління.

На лекції розкривалася проблеми стратегічного управління області та функціонування обласної державної адміністрації в умовах кризових, розбалансованих умов. Особливу увагу було приділено ролі та участі обласної державної адміністрації в процесах реформування, зокрема реформі децентралізації, а також моніторингу ефективності діяльності голів ОДА. Лектор наголосила, що реформа децентралізації виявила чимало колізій у чинному законодавстві України щодо регулювання відносин між органами державної влади та різними суб’єктами місцевого розвитку і потребує подальшого вдосконалення нормативно-правової бази, зокрема в частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування.

У обговоренні проблематики також взяли участь д.е.н., професор, депутат Київської ОДА Удовиченко В.П., д.е.н., доцент, д.е.н., доцент, завідувач кафедри Ільїч Л.М.,  Звонар В.П., к.е.н., Яковенко І.В., які підкреслили, що нині орієнтація у виборі публічної моделі управління має спиратися на такі структуроутворюючі елементи, як організація структури взаємодії управління, спрямування дії системи на економічні інтереси, потреби всіх учасників підприємницької діяльності: громади, власників, роботодавців і працівників підприємств.