Науково-методологічний семінар для здобувачів вищої освіти «Оприлюднення результатів наукових досліджень»

25 квітня 2024 року на засіданні Наукового товариства студентів, аспірантів і молодих вчених Факультету економіки та управління відповідно до Плану заходів з академічної доброчесності кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Нечипоренко Аліна Володимирівна провела науково-методологічний семінар на тему: «Оприлюднення результатів наукових досліджень». У ході науково-методологічного семінару розглянуто основні види наукових публікацій. Висвітлено вимоги щодо написання наукової монографії,
особливості її композиційної структури. Особливу увагу приділено питанню щодо написання наукової статті, окреслено основні її структурні елементи та правила підготовки. Розглянуто структуру тез наукової доповіді та відзначено,що тези засвідчують апробацію результатів наукового дослідження. Наприкінці семінару Нечипоренко А.В. виклала методичні прийоми аналізу наукового матеріалу, а також послідовності підготовки наукової публікації.
Дякуємо Аліні Володимирівні, що надала можливість здобути науково-методологічні знання!