Фестиваль науки - 2021: круглий стіл «Навички менеджера-майбутнього»

19 травня 2021 року в рамках Фестивалю науки – 2021 Київського університету імені Бориса Грінченка відбувся круглий стіл «Навички менеджера-майбутнього» за участю студентів спеціальності «Менеджмент». Студентами були представлені цікаві доповіді, що стосуються праці майбутнього, зокрема, надпрофесійних та професійних компетентностей менеджерів та тенденцій, що будуть формувати їх робоче середовище до 2030 року.

Також учасники круглого столу намагалися критично осмислити результати дослідження, проведеного компанією PwC спільно з Інститутом науки і цивілізації Джеймса Мартіна при Школі бізнесу ім. Саїда Оксфордського університету. Мова йшла про чотири сценарії розвитку робочого середовища до 2030 року: 

  • Інновації на чільному місці: червоний світ;
  • Царство корпорацій: синій світ;
  • Корпоративна турбота: зелений світ;
  • Людина – головна цінність: жовтий світ.

Була обговорена можливість реалізації зазначених сценаріїв в українських реаліях та визначений основний перелік компетентностей, які у зв’язку з цим будуть затребувані на ринку праці.

Учасники круглого столу не могли оминути питання впливу COVID-19 на зміну запитів щодо бізнес-компетентностей. Вони підкреслили значення таких компетентностей як гнучкість, креативне та критичне мислення, а також креативне лідерство.

На завершення круглого столу були сформульовані пропозиції щодо оновлення ОПП «Менеджмент організацій» новими, затребуваними у найближчому майбутньому загальними та фаховими компетентностями, опанування яких забезпечить підготовку конкурентоздатних фахівців, які вміють працювати та приймати рішення в умовах невизначеності.