Практикоорієнтоване заняття з дослідження витрат робочого часу в Центрі основ управління

9 листопада 2022 року відбулися одні з найбільш цікавих занять Центру Основ управління з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини», пов’язані з дослідженням витрат робочого часу виконавців.

За допомогою навчального фільму, озвученого коментарями керівника Центру та Гаранта програми «Менеджмент організацій», Акіліної О.В., студенти 1 курсу спеціальності 073 Менеджмент занурилися в атмосферу виробничого цеху та здійснили фотографію робочого дня токаря. Усі записи в процесі спостереження здійснювалися в стандартній для нормувальника формі – Лист спостереження. А по його завершенню під керівництвом викладача, студенти визначили тривалості робочого часу за кожним елементом витрат часу; провели потрібні індексації; згрупували у зведеній таблиці однойменні витрати робочого часу та здійснили розрахунок аналітичних показників. Це дало можливість розробити проєктний час оперативної роботи для токаря та встановити йому проєктну норму виробітку.

Також студенти мали можливість ознайомлення з ще одним методом дослідження витрат робочого часу – хронометражні спостереження. Це метод визначення середньої фактичної тривалості повторюваних операцій шляхом безпосереднього спостереження на робочому місці. Заповнивши хронометражну карту вони, обробили та проаналізували результати спостереження за пакувальницею, визначавши стійкість хронометражних рядів та тривалість прийомів. На підставі цього був визначений оперативний час роботи на виконання операції для пакувальниці, на основі якого встановлена норма виробітку для неї.

Метою проведених занять було практичне опанування методів спостереження робочого часу виконавців та усвідомлення ролі технічного нормування в системі економічної роботи на підприємстві як основи планування обсягів праці, чисельності персоналу та фонду заробітної плати.