Презентація освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня «Менеджмент організацій та адміністрування» для студентів четвертого курсу

06 грудня 2019 року кафедрою управління презентовано освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня «Менеджмент організацій та адміністрування» для студентів четвертого курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

Під час зустрічі студентам було розкрито профіль освітньої програми та надані роз’яснення щодо важливості отримання освітнього рівня «магістр». Доцент кафедри управління, Акіліна О.В., яка долучена до викладання фахового блоку дисциплін цієї програми, презентувала власні курси, а також курси своїх колег, що формують спеціальні (фахові) компетентності, зосередивши увагу на актуальності та сучасності кожного, пояснила їх структуру та зміст, прикладну значущість та практикоорієнтованість. Акіліна О.В. звернула особливу увагу на вибіркову частину ОПП, яка є основною конкурентною перевагою навчання за цією програмою.  

Також студентами розповіли про особливості проходження вступної кампанії у магістратуру минулого року, специфіку проведення фахових випробувань та необхідність початку підготовки до єдиного вступного іспиту з іноземної мови.