Випуск магістрів з управління закладом освіти

Впродовж 16-19 грудня 2019 року  на кафедрі управління проходив захист кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти, які навчалися за освітньо-професійною програмою 073.00.02 "Управління закладом освіти" другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 "Менеджмент".

Екзаменаційна комісія, очолювана доктором педагогічних наук, професором, зав. кафедри педагогіки, управління та адміністрування Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України Рябовою Зоєю Вікторівною, відзначила належний рівень представлених до захисту магістерських робіт, їх значну науково-методичну цінність для закладів середньої освіти. Надзвичайно високою науково-практичною значимістю відзначено магістерські роботи: Жукової Ю. В. «Оцінювання рівня професійної компетентності вчителів іноземної мови у ЗЗСО», Андрієвич О. В. «Управління ЗЗСО на засадах лідерства», Оверчук О. О. «Оцінювання професійної компетентності педагогів початкової школи», Ужицького В. Б. «Управління освітнім  процесом у закладі ЗСО із використанням інформаційно-комунікативних технологій», Скаковської С. В. «Управління партнерською взаємодією в освітньому середовищі ЗДО», Рижко-Семенюк С. М. «Розвиток цифрової компетентності педагогів ЗЗСО: управлінський аспект».

Дипломи з відзнакою отримали 12 магістрів: за спеціалізацією «Експертиза в галузі освіти» – Андрієвич О.В., Жукова Ю.В., Оверчук О.О., Ужицький В.Б., Штиленко Т.В.; за спеціалізацією «Управління інноваційним розвитком навчального закладу» – Аксамитна І.В., Бутенська М.С., Жулай Т.В., Кононенко О.В., Міщенко О.І., Рижко-Семенюк С.М., Скаковська С.В. Щасливі і надзвичайно пишаємося такою плеядою талановитих магістрів!