Вітаємо бакалаврів-фінансистів з успішною державною атестацією!

Протягом 16-23 червня 2020 р. на Факультеті інформаційних технологій та управління 24 бакалаври-фінансисти здійснили ще один важливий крок у своєму житті – піднялися ще на одну кар’єрну сходинку, підтвердивши свої знання та загальну компетенцію. Державна атестація у вигляді комплексного іспиту та захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт вперше проходила у дистанційному режимі, але це не завадило організовано та успішно перевірити накопичений багаж знань та достойно оцінити здобутки й надбання наших здобувачів.

За наказом ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев’юка оцінювала здобувачів Екзаменаційна комісія під керівництвом голови ЕКдоктора економічних наук, професора, професора кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Віктора Мельника, до її складу також увійшли завідувач кафедри фінансів та економіки Андрій Рамський, професор кафедри Ольга Сосновська, професор кафедри Наталя Краус, професор кафедри Валерія Лойко, доцент кафедри Оксана Казак, доцент кафедри Юлія Жукова, секретар – доцент кафедри Людмила Васечко. Від роботодавців на державній атестації була присутня представниця Генеральної дирекції ПрАТ «УПСК» – заступник директора Наталя Величко.

Програма комплексного екзамену з дисциплін: «Гроші та кредит, Фінанси, Фінанси підприємств» для атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування першого (бакалаврського) освітнього рівня освітньої програми 072.00.01 Фінанси і кредит заздалегідь була розміщена на сторінці Факультету, а результати самого екзамену стали підтвердженням отримання випускниками достовірних і об'єктивних результатів щодо якості засвоєння студентами програмного матеріалу, встановлення їх фактичної підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики бакалавра спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Захист кваліфікаційних бакалаврських робіт фінансистів підтвердив широку ерудицію наших фінансистів, фундаментальну наукову базу, володіння методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, спроможність до плідної науково-дослідної і професійної діяльності.

Щиро дякуємо всім членам екзаменаційної комісії за сумлінну працю та відповідальну об’єктивність, доброзичливість та незалежну доброчесність, професіоналізм та педагогічну майстерність, проявлені під час цієї кропіткої роботи в новітніх умовах!

Пишаємось тим, що кожен здобувач проявив старанність, наполегливість та організованість! Приємно спостерігати, що наші здобувачі вищої освіти за 4 роки навчання отримали не тільки безцінні професійні знання та корисні фахові навички, а й впевненість, вміння працювати в команді, висловлювати особисту думку та самостійно приймати важливі рішення!

Державна атестація бакалаврів-фінансистів стала фінальним етапом процесу закріплення, поглиблення й узагальнення знань та вмінь наших здобувачів для вирішення конкретних наукових і виробничих завдань, підтвердження кваліфікаційного рівня випускника, спектр та глибину його компетенцій у різних сферах та напрямах фінансової галузі!

Щиро вітаємо наших випускників присвоєнням освітньої кваліфікації «бакалавр фінансів»! Бажаємо максимально реалізувати себе в обраній професії, бути й надалі наполегливими, не втрачати творчий ентузіазм, професіоналізм і практичний розум та впевнено йти до мети!

Чекаємо в магістратурі рідного Факультету!