ХІІІ Міжнародний бізнес-форум «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні»

Дата: 12 листопада 2020

ПІБ учасника: Краус Катерина Миколаївна

Доцент кафедри управління, к.е.н. факультету Інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка взяла участь у ХІІІ Міжнародному бізнес-форумі, який відбувся 12 листопада 2020 року на базі Київського національного торговельно-економічного університету, за підтримки Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України.

Учасники бізнес-форуму активно дискутували за такими проблемними напрямами, як: “Інноваційна діяльність як фактор світової інтеграції”, “Інноваційна функція бізнес-освіти”, “Управління інноваційними проєктами та стартапами”, “Інноваційна політика в умовах децентралізації регіонів”.

До участі у бізнес-форумі були долученні Кінах Анатолій Кирилович (Президент Українського союзу промисловців і підприємців), який представив у своїй доповіді промисловий пакет пріоритетних заходів 2020 року, а також Биковець Вячеслав Михайлович (перший віце-президент, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України), який загострив свою увагу на важливій ролі бізнес-асоціацій та галузевих об’єднаннях в системі підтримки і розвитку інноваційного підприємництва в Україні.

Учасниками бізнес-форуму була висловлена думка про те, що успішна імплементація інклюзивних інновацій в реалізації Стратегії сталого розвитку сприятиме переходу до експорту наукомісткої й інноваційної продукції та, як результат, сталого інноваційного розвитку України і її успіху на світовому ринку інновацій.