Участь у громадських слуханнях проекту нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства

Доцент кафедри управління Акіліна Олена Володимирівна зі своєю магістранткою Харченко Мар’яною Григорівною прийняли участь у громадських слуханнях проекту нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, які відбулися в онлайн-форматі. Основною метою участі у цьому заході було поглиблення свого розуміння проблематики громадського контролю в системі публічного управління та апробація результатів випускної кваліфікаційної роботи магістра з державного управління на тему «Удосконалення громадського контролю в системі публічного управління в Україні».

Зокрема, у процесі обговорення було виявлено наступні основні проблеми, що безпосередньо впливають на стан громадського контролю в Україні:

1. Недостатній рівень прозорості, відкритості та підзвітності органів публічної влади, їх посадових осіб.

2. Недієвість правових механізмів для ефективної участі громадськості під час формування та реалізації державної політики та вирішення місцевих проблем.

3. Невизначений правовий статус жителя/ члена територіальної громади.

4. Проблеми доступу до публічної інформації.

5. Недостатньо розвинена культура громадської участі.

6. Низький рівень участі ОГС в оцінці потребу послугах, які надаються за публічні кошти.

7. Проблеми міжсекторальної співпраці.

Під час розробки пропозицій у мікрогрупах Акіліною О.В. та Харченко М.Г. було запропоновано:

  • За участю громадськості доопрацювати Проект Закону «Про публічні консультації» реєстр. № 4254  від 23.10.2020  (за наданим переліком конкретних пропозицій);
  • Підготувати та подати на розгляд глави держави Проект Указу про здійснення публічних консультацій щодо проектів рішень Президента України, в якому має бути передбачена аналогічна відповідному проекту Закону процедура проведення консультацій з громадськістю з метою уніфікації процедурних питань проведення консультацій з громадськістю;
  • Винести на розгляд Верховної Ради зміни до  Закону України  «Про доступ до публічної інформації» (з переліком запропонованих змін).