IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика” 24 листопада 2020 року

IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика” 24 листопада 2020 року

24 листопада 2020 року відбулася IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика”, організована науково-педагогічними працівниками кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка.

До конференції долучився 181 учасник (рисунок 1), матеріали яких присвячені з’ясуванню сутності управління діяльністю підприємств і організацій в умовах сталого розвитку України на регіональному та галузевому рівнях; розробці механізмів державного управління в Україні; надання пропозицій щодо заходів удосконалення механізмів управління якістю підготовки та перепідготовки фахівців в ринкових умовах; опису організації процесу управління на засадах лідерства; відображенню розвитку інформаційних технологій в управлінському процесі; окресленню проблем та перспектив розвитку електронної комерції в умовах цифровізації економіки.

Безымянный3.jpg

Учасниками IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика” стали представники 42 закладів освіти та науково-дослідних установ України (рисунок 2) з 20 міст України (рисунок 3).

Безымянный1.jpg

Безымянный.jpg