International Conference on Thermal Engineering and Management Advances, ICTEMA 2020

Доцент кафедри управління, факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка к.е.н., доцент Краус Катерина Миколаївна взяла участь, з власним он-лайн виступом, на Міжнародній конференції «Thermal Engineering and Management Advances», яка проходила 19-20 грудня 2020 року на базі Джалпайгурського державного навчального закладу. Краус К.М. та Краус Н.М. представили свої власні наукові напрацювання в результаті реалізації проєкту «Teaching Digital Entrepreneurship» (Еразмус+ КА203 «Стратегічне партнерство»).

З вітальним словом виступив Арун Баладі (Arun Balodi), професор з управління. Цікавими і корисними для практичної реалізації стали висловлені ним думки про те, що саме інновації та розвиток інженерії є основою становлення Індустрії 4.0 в усіх галузях промисловості Індії.

Більше 100 учасників заходу, мали змогу протягом двох днів, в ході доповідей та обговорення здійснити обмін передовими новітніми ідеями та результатами наукових досліджень, розглянути актуальні проблеми реалізації та управління високими технологіями в Індії та загалом в світі, отримати досвід компаній щодо управління електроенергією індійських мереж за допомогою обслуговування лінії електропередачі. Корисні практичні рішення в частині економічно ефективного управління дослідженнями північно-бенгальської чайної промисловості.

Катерина Миколаївна виступила на секції з доповіддю на тему: “Зелений бізнес в синій економіці: управління якістю та розробка інноваційних продуктів”. Як один із активних доповідачів вона наголосили, що загалом бізнес вважається зеленим, якщо він відповідає наступним чотирьом критеріям: керується принципом “циркуляції” при прийнятті усіх своїх бізнес рішень; постачає екологічні товари або послуги які замінюють попит на неекологічні товари або послуги; “зеленіший” ніж типові конкуренти; значний час витримує зобов’язання щодо екологічних стандартів.

Катерина Миколаївна звернула увагу на те, що базуючись на існуючій концепції зеленого бізнесу в основу якого покладено принцип “циркуляції” та теорії, щодо майбутнього новітнього розвитку економіки, так званої теорії “синьої економіки”, можна констатувати той факт, що реалізація їх на практиці переслідує одну й ту ж мету, а саме: узгоджене й розумне поєднання економічного та екологічного розвитку на засадах циркулярного принципу в бізнесі з повним задоволенням потреб покупця.

Формами прояву зеленого виробництва на сьогодні, Катерина Миколаївна, вважає:

  • еко-компанію;
  • безпосередньо зелене та цифрове підприємництво;
  • виробництво екологічних товарів та цифрових послуг.

В ході дискусії з організаторами конференції, професор кафедри фінансів та економіки Наталія Миколаївна зазначила, що ядро VII-го технологічного укладу, що закладає підвалини становлення зеленого бізнесу в синій економіці представлене напрямом когнітивних та соціогуманітарних технологій; головним виробничим чинником буде виключно креативний інтелект. Проблеми, що вирішуються – “Всесвітнє оволодіння вакуумом”; нові форми життєдіяльності на планеті; конструювання нової соціальної реальності. Можливі варіанти реалізації, на думку Наталії Миколаївни, – це технології “термоядерного синтезу”, псі-технології (досягнення в сучасній психології, що включають нові засоби управління людьми), біоенергетика, технології, що пов’язанні з мораллю і відповідальністю. Реалізуватиметься даний уклад, на думку Наталії Миколаївни, за допомогою гіперінтелекту, гіперзнання, гіперінформації, гіперкомунікації. В найближчому майбутньому ми матимемо так звані “ігри з підсвідомістю та розумом”. Прогнозується наявність 5-ти когнітивних технологій: нейровізуалізація, когнотропні препарати, когнітивні асистенти, Мозко-Машинні інтерфейси, штучні органи почуттів.

Міжнародна конференція, що відбулася в Індії зібрала під одним “дахом” науковців, практиків, підприємців, дослідників з різноманітних секторів економіки з метою того, щоб розповісти про можливості, які відкриває інженерія та управління інноваціями для індійської економіки в глобальному інноваційному просторі.