Проведення практико-орієнтованого заняття центром розвитку компетентностей «Реінжиніринг бізнес-процесів»

05.03.2021 та 10.03.2021 в рамках діяльності центру розвитку компетентностей «Реінжиніринг бізнес-процесів» викладачами кафедри управління Поспєловою Т.В. і Марухленко О.В. були проведені практико-орієнтовані заняття спрямовані на формування у студентів знань і навичок щодо цілісного та системного моделювання практичних ситуацій через розробку і апробацію трансформаційних ігор за темами «Організаційне лідерство» та «Реінжиніринг бізнес-процесів».

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться (набуватимуться) в результаті занять:

загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; здатність самостійно навчатися та розвивати особистісний потенціал; здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; здатність продукувати нові ідеї та творчо підходити до вирішення професійних завдань;

фахові: знання і розуміння алгоритму впровадження трансформаційної гри в навчальному закладі (в подальшому у професійній діяльності); розуміння доцільності використання трансформаційної гри в якості інструмента для успішного менеджера; здатність удосконалювати оригінальний підхід до власної життєво-професійної діяльності.