Практичне заняття в Центрі економічної дидактики на тему "Бюджетно-податкова політика"

26.03.2021 р. відбулись практичні заняття з курсу «Економікс» для студентів 1 курсу груп Екб-1-20-4.0д та ФіКб-1-20-4.0д з теми «Бюджетно-податкова політика». Метою заняття є формування практичних навичок проведення аналізу динаміки та структури доходів і видатків державного бюджету України з використанням MS Excel.

Студенти проаналізували динаміку абсолютних показників основних статей доходів і видатків державного бюджету України з 2000 по 2019 роки та динаміку їх частки:

 • Податкові надходження (у доходах бюджету)
 • Податок та збір на доходи фізичних осіб (у доходах бюджету)
 • Податок на прибуток підприємств (у доходах бюджету)
 • Податок на додану вартість (у доходах бюджету)
 • Акцизний податок (у доходах бюджету)
 • Неподаткові надходження (у доходах бюджету)
 • Оборона (у видатках бюджету)
 • Охорона здоров’я (у видатках бюджету)
 • Виконання загальнодержавних функцій (у видатках бюджету)
 • Обслуговування боргу (у видатках бюджету)
 • Освіта (у видатках бюджету)
 • Соціальний захист та соціальне забезпечення (у видатках бюджету)
 • Економічна діяльність (у видатках бюджету)
 • Охорона навколишнього природного середовища (у видатках бюджету)
 • Житлово-комунальне господарство (у видатках бюджету)
 • Духовний та фізичний розвиток (у видатках бюджету)
 • Громадський порядок, безпека та судова влада (у видатках бюджету)
 • Кредитування (у видатках бюджету)
 • Дефіцит бюджету (у видатках бюджету)

Результати узагальнено у вигляді діаграм, зроблено ряд висновків.

Відео практичного заняття:

Фрагмент ЕК:

https://youtu.be/6rGg59bNxHs

фрагмент 1 ФІК:

https://youtu.be/-E3bPmir1x4

фрагмент 2 ФІК:

https://youtu.be/TdNfvtOd2pA