Практичні заняття у Центрі страхового бізнесу

20 квітня 2021 року в рамках вивчення дисципліни Страхування студентами 2 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування було проведено практичне заняття у Центрі страхового бізнесу (керівник д.е.н., доцент Ольга Сосновська). Метою створення Центру компетентностей є ознайомлення з специфікою страхової діяльності та оволодіння практичними навичками реалізації основних бізнес-процесів страхової компанії. Навчання у Центрі забезпечує набуття навичок фінансової грамотності щодо страхування як специфічного виду підприємницької діяльності, аналізу сучасних тенденцій функціонування та розвитку страхового ринку, розробки економічного обґрунтування стратегії розвитку страховика, організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг, управління основними бізнес-процесами у галузях страхування.

Практичне заняття було присвячено обговоренню ключових аспектів необхідності та ролі страхування в умовах розвитку сучасного ризик-середовища. Студентами було проаналізовано та представлено результати роботи щодо таких актуальних питань як страхування від COVID-19: сучасні виклики, тенденції та результати (Карась Карина), довіра населення до страхових продуктів в Україні (Панішева Анастасія), страхова грамотність: реалії України та зарубіжний досвід (Гасанова Ельміра), вплив цифрових технологій на розвиток страхового ринку (Дрига Вікторія), особливості страхування підприємницьких ризиків (Алдакімова Катерина). Обговорення виступів було присвячено виявленню сучасних особливостей страхових бізнес-процесів, оцінці актуальних трендів страхового бізнесу та виявленню потенціальних резервів щодо формування умов успішного розвитку вітчизняного страхового ринку.