Фестиваль науки. Відкрита лекція на тему: «Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція концепції та українські реалії» для магістрів спеціальності 073 Менеджмент.

13 травня 2021 року в рамках Фестивалю науки відбулася відкрита лекція професора кафедри управління, д.е.н., с.н.с. Звонаря Віктора Павловича з дисципліни «Корпоративне управління» на тему: «Корпоративна соціальна відповідальність: еволюція концепції та українські реалії» для магістрів спеціальності 073 Менеджмент.
У ході лекції розглядалися проблеми різноманітності підходів до розуміння корпоративної соціальної відповідальності, суперечності у тлумаченні сутності цього явища, особливості використання корпоративної соціальної відповідальності комерційними організаціями в різні історичні періоди.
Студенти отримали можливість поглибити знання щодо соціальної активності бізнесу в сучасній Україні, щодо перешкод і перспектив розвитку соціальної політики вітчизняних компаній.
Присутні відмітили актуальність та сучасність змісту лекції, логічну послідовність та оригінальність подачі матеріалу. Окрасою лекції стала її інтерактивна частина з використанням ігрових підходів на основі ресурсу www.kahoot.it.