Обговорення проєкту нової редакції ОПП «Управління закладом освіти (за рівнями)» другого (магістерського) рівня, зі стейкхолдерами

19 березня  2021 року відбулася онлайн-зустріч робочої групи, що працює над проєктом нової редакції ОПП «Управління закладом освіти (за рівнями)» другого (магістерського) рівня, зі стейкхолдерами. Гарант освітньої програми, професор кафедри управління, В. Гладкова презентувала суть основних змін, які планується внести до освітньої програми. Член робочої групи, декан ФІТУ, А. Михацька розповіла про споріднені  освітні програми, що є в інших ЗВО, та про основні переваги обговорюваної ОПП. Голова Асоціації керівників шкіл м. Києва Т. Федунова висловилася про відповідність змісту ОПП регіональним потребам, звернула увагу на практикоорієнтованість програми та потребу посилення групи забезпечення програми фахівцями-практиками. В подальшому відбулася жвава дискусія щодо змісту обов’язкових та вибіркових компонентів освітньої програми, можливостей залучення здобувачів ВО до експериментальної роботи на базі ЗЗСО, потреби врахування особливостей позашкільної, дошкільної освіти та забезпечення наступності ЗДО-ЗЗСО, посилення уваги на формуванні soft-skills та мовної компетентності. Активну участь в обговорення прийняли І. Юрійчук, Т. Копил-Філатова, В. Солонько, О. Лізунова. Усі пропозиції та рекомендації взяти робочою групою до уваги та будуть враховані в подальшій роботі над проєктом ОПП «Управління закладом освіти (за рівнями)» другого (магістерського) рівня 2021.

 

фото1