Інтеграція освітньої та наукової діяльності в центрі муніципальної економіки

4-5 листопада 2021 року у Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу». У конференції взяла участь студентка 4 курсу, групи ФіКб-1-18-4.0д Київського університету імені Бориса Грінченка Костікова Катерина Олександрівна з доповіддю на тему "Прагматика функціонування фінансово-економічної безпеки підприємства". У дослідженні розкривається системне  поняття «фінансово-економічна безпека підприємства» з акцентом  на визначення загроз внутрішнього та зовнішнього середовищ. Поєднання у навчальному процесі освітньої та наукової складової є важливим для подальшої професійної діяльності у сфері фінансів. Наукове керівництво підготовкою до конференції здійснювала д.е.н., професор Ушенко Наталя Валентинівна.