Науково-практичний семінар «Формування культури академічної доброчесності студентів у Київському університеті імені Бориса Грінченка»

24 листопада 2021 р. відбувся науково-практичний семінар «Формування культури академічної доброчесності студентів у Київському університеті імені Бориса Грінченка» для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за участю заступника декана факультету інформаційних технологій та управління Наталії Коршун, завідувача кафедри фінанси та економіки Ольги Сосновської, професора кафедри фінансів та економіки Валерії Лойко, доцента кафедри фінансів та економіки Людмили Васечко.

           Під час проведення семінару були обговорені такі питання:

  • поняття академічної доброчесності;
  • зміст окремих положень нормативно-законодавчої бази України та Київського університету імені Бориса Грінченка про академічну доброчесність;
  • види проявів академічної недоречності, які закріплено у нормативно-законодавчій базі України та Університету та ті, з якими здобувачі освіти зустрічались на практиці;
  • програми перевірки текстів на плагіат та сервіси перевірки робіт на плагіат, які застосовують в Університеті;
  • питання видів відповідальності у випадках виявлення елементів академічної недоброчесності.

Студенти проявили обізнаність у питаннях дотримання кодексу академічної доброчесності в університеті.