Моніторинг анкетування здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Економіка міста. Урбаністика» спеціальності 051 «Економіка» щодо якості навчального процесу

З метою отримання зворотного зв’язку та урахування думки здобувачів освіти щодо якості освітнього процесу за освітньо-професійною програмою «Економіка міста. Урбаністика» з 5 по 8 січня 2022 р. було проведене анкетування. Анкетування відбувалося анонімно в режимі онлайн, з використанням Google Форм. Опитування було запропоновано студентам всіх 4 курсів, які навчаються за ОПП «Економіка міста. Урбаністика», загалом 50 осіб. Отже, результати можна вважати репрезентативними. 

Запитання анкети:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM-WhUDTcTfJEmV52T1TICxnuvuzK5SemC71qgEh7MsIr1aA/viewform?usp=sf_link

30 питань анкети стосувались: змісту освітньо-професійної програми, якості проведення лекційних та практичних занять; інформаційного та навчально-методичного забезпечення, системи та форм оцінювання; відповідності змісту освіти за програмою загальним та фаховим компетентностям; формуванню індивідуальної освітньої траєкторії; безпеки, вирішенню конфліктних ситуацій, академічної доброчесності; студентам було запропоновано сформулювати власні побажання.

 

Результати анкетування здобувачів освіти щодо якості ОПП Економіка міста. Урбаністика