Громадське обговорення ОПП «Підприємництво та бізнес-адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Сфера підприємництва була і лишається надзвичайно важливою складовою як розвитку глобальної світової економічної системи, так і розвитку особистості. Адже саме підприємцям властиво вміти ризикувати та брати на себе відповідальність за власний успіх та щастя у житті та національному розвитку. Сучасні умови пандемічної кризи спонукають підприємства до впровадження інноваційних управлінських технологій бізнес-адміністрування. І підготовку саме таких фахівців покликана забезпечувати освітньо-професійна програма «Підприємництво та бізнес-адміністрування», громадське обговорення якої відбулося онлайн-форматі з використанням платформи Zoom 26 січня 2022 р. на Кафедрі фінансів та економіки.

До обговорення долучилися представники академічної спільноти інших ЗВО, представники об’єднань роботодавців, практиків та студентського активу, зокрема:

Левченко Олександр Миколайович – проректор з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету, д.е.н., професор;

Шалімова Наталія Станіславівна  – декан економічного факультету Центральноукраїнського національного технічного університету, д.е.н., професор, заст.голови ГЕР з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»;

Вагонова Олександра Григорівна – завідувач кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного управління НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., професор;

Валінкевич Наталія Василівна – в.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та туризму Поліського національного університету, д.е.н., професор;

Шаульська Лариса Володимирівна – професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Т.Шевченка, д.е.н., професор, голова ГЕР з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»;

Биковець В’ячеслав Михайлович – Голова Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України; Генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України;

Баган Анатолій Олександрович - заступник директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва – начальник Управління промисловості, підприємництва та регуляторної політики Київської міської державної адміністрації;

Корнєва Ольга Володимирівна – директор по маркетингу компанії Listat Software, криптомаркетолог, к.е.н.;

Широбоков Андрій Олександрович – приватний підприємець;

Панішева Анастасія Федорівна – здобувачка 3 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування»;

Золотоверха Анастасія Віталіївна – здобувачка 4 курсу спеціальності «Економіка».

Присутні визначили надзвичайну актуальність представленої програми, підкреслили її позитивні риси та амбітний фокус у визначенні ключових компетентностей, а також її перспективну затребуваність на ринку освітніх послуг та стійку конкурентоспроможність її випускників. Цікаву дискусію та схвальні відгуки викликала структура представленої освітньо-професійної програми, її опис та змістовна наповненість освітніх компонентів, прикладна орієнтованість, були надані відповідні рекомендації. Робоча група на чолі з її керівником д.е.н., професором Ушенко Наталією Валентинівною взяла до уваги цінні поради та пропозиції. Завідувачка кафедрою д.е.н., професорка Сосновська Ольга Олександрівна висловила слова вдячності усім присутнім за продуктивну небайдужість до представленої програми та долученість до активного обговорення з метою покращення сфери вищої освіти та забезпечення якості її освітніх послуг.