Програма акредитаційного он-лайн візиту за спеціальністю 051 Економіка за першим рівнем вищої освіти (Бакалавр) 2022 року