Студенти ІІ-го курсу спеціальності 073 Менеджмент освоїли курс “6 кроків до доброчесності: від теорії до практики” від Офісу доброчесності при НАЗК

У квітні 2022 року в рамках діяльності центру Функціонального менеджменту під керівництвом Краус Катерини Миколаївни, к.е.н., доцентки, доцентки кафедри управління Факультету інформаційних технологій та управління в ході вивчення навчальної дисципліни “Інформаційне забезпечення системи управління підприємством” студенти групи Мб-1-20-4.0д спеціальності 073 Менеджмент (Нетребко Тетяна, Пасічник Валерій, Дем’янчук Юлія, Грицишина Валерія та Любчич Вікторія) пройшли навчання за курсом “6 кроків до доброчесності: від теорії до практики” від Офісу доброчесності при НАЗК. Курс допоміг студентам отримати знання в питаннях розуміння суспільної доброчесності, прояву корупції та шляхам боротьби з нею, способів виховання доброчесності у студентів.
За підсумками навчання студенти отримали сертифікати, що засвідчує успішне вивчення ними курсу та отримання знань з питань доброчесності.