Формування підприємницьких навичок у підготовці фахівців

Початок нового навчального 2022-2023 року для студентів освітньо-професійної програми «Реклама та зв’язки з громадськістю»  факультету журналістики Університету Грінченка співпав з початком вивчення дисципліни «Основи бізнес-процесів» (викладач: д.е.н., професор Ушенко Наталя Валентинівна).

Першопочатково обговорили зі студентами затребувані навички фахівців за їх профілем, які дозволять підготуватися до професійної діяльності, актуалізували важливість вивчення дисципліни, що пріоритетно орієнтована на формування підприємницьких навичок (як вміння започаткувати та розвивати власний бізнес) та навичок креативності (як можливість створювати нове, побачити можливість і зуміти її розвинути).

Практико-орієнтовані завдання перших тренінгових занять представили ємний простір бізнес-симуляцій задля вироблення творчих бачень, інноваційних пропозицій та бізнес-ідей майбутньої власної справи. Узагальнювали види мотивації до започаткування та успішного здійснення підприємницької діяльності, в процесі дискусій дійшли до пріоритетної думки, що саме такий вид діяльності найповніше дозволяє займатися улюбленою справою для самореалізації, будувати соціально відповідальний бізнес, впроваджувати стартап-проєкти у сфері креативних індустрій.

Натхненною у проведенні тренінг-курсу для всіх учасників стала командна робота у міні-групах, а використані функціонали Google максимально повноцінно забезпечили спільну роботу над ідеями, енергія пошуку яких передають навіть фото, зроблені на заняттях.

Все сприяє успіху – це і визначений орієнтир Університету Грінченка на практико-орієнтоване навчання та створення умов для результативності сучасної освіти, і професійно-чутлива взаємодія випускової Кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, Кафедри міжнародної економіки щодо затребуваних компетентнісних характеристик  майбутнього випускника, і поєднання викладачем наукового світогляду та практичного досвіду у підприємницькій діяльності, і саме головне - бажання навчатися у студентів. У синергії  це надихає на подальший розвиток учасників освітнього процесу на базі функціонуючих Центрів компетентностей Університету Грінченка.