Ознайомлення аспірантів 1 курсу навчання з освітньо-науковою програмою та навчальним планом

20 вересня 2022 р. відбулись збори аспірантів 1 курсу навчання спеціальності 051 Економіка. Аспіранти ознайомились зі змістом нової редакції освітньо-наукової програми Економіка та навчальним планом, поспілкувались з гарантом ОНП Економіка доктором економічних наук, професором Лойко Валерією Вікторівною. Аспіранти обговорювали питання проведення власних наукових досліджень, участі у науковій темі кафедри, участі у Науковому товаристві студентів, аспірантів, докторантів і  молодих вчених. Обговорювали цінності та корпоративну культуру Київського Університету імені Бориса Грінченка, піднімались питання щодо дотримання принципів академічної доброчесності.

Кафедра бажає аспірантам цікавого навчання, творчого пошуку, наукових здобутків, відкриттів та звершень, здоров’я та мирної праці.

Разом до перемоги!

Розвиток Освітньо-наукової програми Економіка спеціальності 051 Економіка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти