Семінар з аспірантами 1 курсу «Формування культури академічної доброчесності аспірантів у Київському університеті імені Бориса Грінченка»

5 жовтня 2022 р. відбувся семінар з аспірантами 1 курсу з академічної доброчесності. Гарант ОНП «Економіка» доктор економічних наук, професор Лойко Валерія Вікторівна обговорила з аспірантами положення закону України «Про освіту», зокрема статтю 42 «Академічна доброчесність», питання, які містяться у «Положенні про академічну доброчесність  науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка». Дискутували з приводу можливих випадків прояву академічної недоброчесності і видів плагіату та норм академічної відповідальності, до якої можуть бути притягнені здобувачі вищої освіти за порушення академічної доброчесності. Жваве обговорення викликало питання ефективності використання різних ресурсів по перевірці на плагіат текстів статей або тез доповідей на конференціях. Розглянули можливості систем перевірки на плагіат текстів робіт, які використовуються у Київському університеті імені Бориса Грінченка, зокрема антиплагіатних систем Unicheck та Strike Plagiarism.    

 Бажаємо нашим аспірантам плідної праці і успіхів у науковій роботі.

 Разом до перемоги!