Заняття в Центрі Економічної дидактики на тему «Матеріально-технічне забезпечення підприємств, виробнича логістика та інвестиційна діяльність»

24 жовтня 2022 р. відбулося заняття зі студентами 2 курсу спеціальності 051 Економіка. Заняття проходило в центрі розвитку компетентностей «Економічна дидактика» в рамках викладання навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (викладач: доктор економічних наук, професор Лойко Валерія Вікторівна).

Метою заняття було з’ясування особливостей матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств під час мирного та воєнного стану за рахунок оптимізації виробничої та транспортної логістики та використання інвестиційного потенціалу.

Студенти обговорювали питання у дискусійному форматі ті питання, які їх більше зацікавили. Настя Балюра розглянула питання процесу формування виробничої програми підприємства, технічного забезпечення виробництва та класифікації інвестицій. Безлюдна Крістіна охарактеризувала основні виробничі показники виробничої програми, програму матеріального забезпечення виробництва, надала характеристику інвестиційної діяльності. Григор’єва Софія розповіла про задачі виробництва в циркулярній економіці та про джерела фінансування інвестиційних проєктів. Крещенко Анастасія доповіла результати дослідження динамічних змін розвитку виробничих підприємств України за 2010-2021 р. та охарактеризувала зміни, які відбулись у 2022 р. Ще однією темою доповіді Анастасії Крещенко були методи оцінки ефективності інвестиційних проєктів. Ніколаєнко Ярослав зробив доповідь про фінансові інвестиції та перспективи їх застосування в українській економіці. Марія Сичинська зробила цікаву доповідь про прогнозування розвитку науки та техніки та про інвестиційну привабливість підприємств та шляхи її підвищення. Вікторія Супрунюк доповіла про результати досліджень про методи планування ресурсів для виконання виробничої програми на промислових підприємствах та про портфельні інвестиції. Гліб Феоктистів розповів про планування кількості працівників при обґрунтуванні виробничої програми промислового підприємства та про принципи оптимізації логістичної доставки матеріалів та сировини.

Всі доповіді обговорювались на занятті, доповідачі обґрунтували свої бачення розв’язання проблем, аудиторія пропонувала свої. Студенти в ході проведення заняття набули компетентностей щодо проведення аналізу тенденцій розвитку промислових підприємств, впливу різних факторів на результати економічної діяльності, пошуку джерел фінансування, зокрема через інвестування діяльності підприємств.

Щиро бажаємо нашим студентам набути сучасних знань та практичних навичок і стати гарними фахівцями для подальшої розбудови нашої держави. Разом до перемоги!