ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В ДІЇ!

Студенти 4 курсу (освітнього рівня бакалавр) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” продовжують набувати нових професійних компетенцій проходячи практику в державних установах. Краус Наталія Миколаївна, професор кафедри фінансів, як керівник практики від Університету, разом з керівниками практик від баз практик, проінформували студентів про умови проходження виробничої практики в умовах воєнного стану і мотивували на роботу! Практико-орієнтоване навчання спрямоване на формування практичних умінь і навичок студентів, забезпечення зв’язку між теоретичними знаннями та реальною професійною діяльністю фінансиста-аналітика, аудитора.

Протягом наступних 3 тижнів студенти будуть засвоювати практичні навички в бухгалтеріях та фінансово-економічних відділах баз практик, серед яких: Київський міський консультативно-діагностичний центр, Державне підприємство "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України" Інституту археології НАН України, Бучанська міська рада, Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, Дмитрівська селищна рада, Київський університет імені Бориса Грінченка, Оболонський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у м. Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) та інші. Метою практики є формування у студентів професійних компетенцій, набуття практичного досвіду професійної діяльності фінансиста.

Бажаємо студентам успіхів і нових досягнень!