ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ФІНАНСИСТІВ!

Дата: 5-7 грудня 2022 р.

ПІБ викладача: Краус Наталія Миколаївна,

Факультет : економіки та управління

Кафедра: фінансів

Перший цикл практико-орієнтованого навчання студентів 4 курсу (освітнього рівня бакалавр) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” завершилось успішним підбиттям підсумків на Звітній конференції, що проходила 5-7 грудня 2022 року шляхом онлайн захисту Звітів з двох типів баз практик (державні установи та підприємства недержавної форми власності). Захист звітів приймала комісія в складі д.е.н., проф. Краус Н., к.е.н., доц. Обушного С., к.е.н., доц. Васечко Л. (керівники практик від університету) та Новіков А., Віровець Д., Кучеровська В. (керівники практик від баз практик ТОВ «АККОРДГРУП», ТОВ «Скіф консалтинг Україна», ТОВ «Діалог-Класік»).

За підсумками захисту керівники зазначили, що мета виробничої практики досягнута, студенти набули навичок практичної оцінки діючої системи організації фінансової роботи в частині підвищення ефективності управління фінансовою діяльністю підприємств; набули фахових компетентностей шляхом поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в Університеті; сформували професійні уміння і навички у прийнятті самостійних рішень на посадах, що потребують кваліфікації бакалавра з фінансів за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітньої програми 072.00.01 Фінанси і кредит.

Вітаємо студентів з успішним захистом та бажаємо і надалі залишатись такими ж цілеспрямованими, здібними та непохитними в своєму прагненні до знань!