Звіт аспірантів

Сьогодні на кафедрі міжнародної економіки пройшов звіт аспірантів за перший семестр 2022-2023 навчального року . 

Не дивлячись на умови, всі учасники знайшли змогу виступити зі своїми звітами, на яких були показані їхні успіхи у : 

❇️засвоєнні навчальних дисциплін ; 

❇️опрацюванні тематичних джерел ; 

❇️публікаційній активності у вигляді як тез доповідей так і статей у профільних журналах; 

❇️отриманні та застосуванні знань у неформальній освіті; 

❇️стажуванні в закордонних університетах ; 

❇️активному просуванню у роботі над дисертацією. 

Дякуємо організаторам звіту та бажаємо аспірантам подальших успіхів, натхнення та втілення наукових доробок у практичну сферу !

IMG_8166.jpegIMG_8167.jpeg