Тренінг з розробки бізнес-моделі майбутньої підприємницької справи: наступний крок наближення мрій студентів

Продовжуємо оволодівати підприємницькими компетентностями на тренінгових заняттях з дисципліни «Основи бізнес-процесів» (викладач – д.е.н., професор Ушенко Н.В.), які було проведено з використанням моделі навчання «перевернутий клас», інтерактивних освітніх технологій та цифрових інструментів.

         Чітко можна уявити собі суть необхідності створення бізнес-моделі, якщо спробувати викласти бізнес-ідею на папері за допомогою графіків і схем. Адже саме в такому вигляді наші думки і плани набудуть реальних рис і можуть бути доступні розумінню оточуючих і експертному аналізу.

         Студенти отримали проектне завдання розробити бізнес-модель своїм  попередньо спродукованим, обґрунтованим та підданим попередній експертизі ідеям. Сформовані команди обирали ідею шляхом прийняття спільного рішення, у процесі чого відпрацьовували навички командної роботи.

Фахове ядро проектної роботи становило розробка бізнес-моделі CANVAS, яка зосереджується на створенні цінності продукту чи послуги через розробку споживчого сегменту, каналів збуту, взаємозв’язків з клієнтами, ключових ресурсів, структури витрат та потоків надходження доходів, ключових партнерів. Окремі команди пішли далі – аналізувати сильні та слабкі сторони бізнес-проекту, виокремлювали передумови його успішного впровадження.

Запропоновані Google-інструменти та робота у онлайн-командах дозволяли продуктивно організовувати спільну роботу. Захисти розроблених бізнес-моделей продемонстрували високий рівень обґрунтованості та деталізованого опрацювання майбутніх підприємницьких видів діяльності, мистецтво володіння soft skills.