Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри міжнародної економіки

Викладачі кафедри міжнародної економіки пройшли підвищення кваліфікації (стажування за фаховим модулем) у Національному університеті «Чернігівська політехніка» (31.10 – 12.12.2022). Протягом 6 тижнів науково-педагогічні працівника кафедри знайомились з освітніми та освітньо-професійними програмами підготовки здобувачів освіти за спеціальністю 051 Економіка на кафедрі економіки, обліку та аудиту НУ «Чернігівська політехніка».  Також знайомились з плануванням та організацією освітнього процесу у ННІ економіки, звертаючи увагу на особливості здійснення освітнього процесу під час карантину та воєнного стану, з  інтерактивними методами навчання та новітніми технологіями, що використовуються кафедрою економіки, обліку та оподаткування, з основними публікаціями професорсько-викладацького складу кафедри. За результатами фахового стажування викладачами кафедри міжнародної економіки підготовлено Звіти про виконання індивідуальної програми підвищення кваліфікації (стажування), в яких відображено вивчений досвід колег та представлено власні розроблені змістові модулі до різних навчальних дисциплін, які викладаються на ОПП «Економіка міста. Урбаністика» та ОНП «Економіка». Отриманні знанні та навички будуть також застосовані при підготовці навчальних дисциплін нової освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» підготовки здобувачів освіти другого (магістерського) рівня освіти, яку кафедра планує запровадити у наступному навчальному році.

Кафедра економіки, обліку та аудиту Національному університеті «Чернігівська політехніка» має значний досвід підготовки здобувачів освіти всіх трьох рівнів підготовки (бакалавр, магістр, доктор філософії) за спеціальністю 051 Економіка, тому досвід колег був цікавий та корисний для проходження  фахового стажування наших викладачів.

           Бажаємо нашим науково-педагогічним працівникам  здоров’я та мирної праці, цікавого навчання, творчого пошуку, наукових здобутків, відкриттів та звершень.

 Разом до перемоги!

photo_2023-01-05_15-58-31.jpg