Цифрову грамотність студентів ІІ-го курсу спеціальності 073 Менеджмент перевірено!

З 7 по 14 березня 2023 року в рамках діяльності Центру функціонального менеджменту під керівництвом Краус Катерини Миколаївни, к.е.н., доцентки, доцентки кафедри управління Факультету економіки та управління, та в ході вивчення навчальної дисципліни “Інформаційне забезпечення системи управління підприємства. Електронна комерція” студенти групи Мб-1-21-4.0д спеціальності 073 Менеджмент перевірили свою цифрову грамотність за національним тестом на онлайн-порталі ДІЯ. Цифрова освіта. Завдання тесту систематизовані за сферами знань європейської рамки цифрових компетентностей для громадян DigComp 2.1., адаптованої українськими експертами.

Студенти мали змогу відповісти на питання за наступними категоріями: основи компʼютерної грамотності, інформаційна грамотність та вміння працювати з даними, створення цифрового контенту, комунікація та взаємодія у цифровому суспільстві, безпека у цифровому середовищі, розвʼязання проблем у цифровому середовищі та навчання впродовж життя.

За результатами проходження тесту кожен студент отримав сертифікат.

Вітаємо та бажаємо безпеки в цифровому світі!

1240323.jpg2240323.jpg