Відкрита лекція д.е.н., професора Лойко Валерії Вікторівни на тему «Комунальна власність міста та її особливості»

28 березня 2023 р. професором кафедри міжнародної економіки, доктором економічних наук, професором Лойко Валерією Вікторівною проведена відкрита лекція з навчальної дисципліни «Основи економіки міста та урбаністики» на тему «Комунальна власність міста та її особливості» для здобувачів 2 курсу спеціальності 051 «Економіка».  У навчальному плані підготовки здобувачів за освітньою програмою «Економіка міста. Урбаністика» у 2022/2023 н.р. вперше реалізується навчальна дисципліна, яка має інноваційність, чітку професійну орієнтованість та практичну цінність.

Метою заняття було визначено набуття спеціальних знань задля вироблення навичок практичного застосування основних методів та засобів прийняття економічних рішень у системі управління комунальною власністю. Міждисциплінарний характер навчальної дисципліни об’єктивно обумовив розгляд питань лекції з урахуванням нормативно-правової бази в Україні та зарубіжних країнах, взаємозалежності з урбаністичним розвитком міста, потенціалом впровадження засад циркулярної економіки. Основним фокусом розгляду теми були організаційно-економічні засади функціонування міського комунального господарства, особливості його використання в умовах військового часу, аналіз фінансово-економічної діяльності комунальних підприємств.

На логічно вбудовані викладачем у викладення лекційного матеріалу питання здобувачі надавали економічно грамотні відповіді, що підтверджує навчальну активність та належну мотиваційне підґрунтя їх прагнення до ділової досконалості. Гарна візуалізація та ємність презентаційного матеріалу суттєво сприяло сприйнятті теоретичного та практико-орієнтованого матеріалу. Професор Лойко В.В. виділяла слабкі місця у практиці діяльності органів місцевого самоуправління, які опрацьовуються та мають бути адаптовані до реалій часу. Особливу увагу було приділено організації функціонування об’єктів критичної інфраструктури, що особливо важливо в умовах військового стану.

Продемонстрована професором Лойко В.В. академічна системність та практична орієнтованість навчального матеріалу дозволяє впевнено констатувати, що освітня підготовка майбутніх фахівців з економіки міста та урбаністики проводиться з орієнтиром на ближній час повоєнного відновлення наших міст та територіальних громад.