Експертні студії «Економіка освіти: виклики сьогодення»

10 квітня 2023 р. в нашому Університеті відбувся важливий науковий захід ОГНЕВ’ЮКІВСЬКІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА – СУТНІСТЬ ЧАСУ», присвячений пам’яті доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, повного кавалера ордена «За заслуги» Віктора Олександровича Огнев’юка. Одним із напрямів роботи Огнев’юківських читань було засідання експертних студій «Економіка освіти: виклики сьогодення», організатором якої була кафедра міжнародної економіки.

У роботі експертних студій взяли участь запрошені гості: відомі науковці, співробітники Київської міської державної адміністрації, науково-педагогічні працівники, аспіранти ОНП «Економіка». Обговорення питань сучасного стану та майбутніх реалій в економіці освіти сумісно науковцями та практиками дозволяють створити більш тісну взаємодію майбутньої співпраці для побудови майбутнього України. На експертних студіях були представлені доповіді, які викликали зацікавленість слухачів та подальше їх обговорення.

Послідовність доповідей спікерів була побудована за кращими науковими традиціями проведення наукових досліджень: від загального до конкретного. Проблеми  економіки освіти  почали розглядати з глобального рівня розвитку освіти, тому першою доповіддю в роботі експертних студій була доповідь доктора економічних наук, професора кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана Людмили Іванівні Цимбал «Тенденції розвитку глобального ринку освітніх послуг». Цікаву і насичену інформацією доповідь представив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської державної адміністрації Олег Половинко, який регулярно проводить гостьові лекції на запрошення кафедри міжнародної економіки. Тема його доповіді була «Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти». Стратегічні орієнтири реалізації компететісного підходу при підготовці майбутніх фахівців були окреслені у доповіді  «Компетентнісний підхід у вищій освіті: особливості трансформ ації та стратегічні орієнтири реалізації» проректора з наукової роботи Центральноукраїнського національного технічного університету Олександра Миколайовича Левченка. Цікаву та насичену фактами доповідь «Фінансове забезпечення післявоєнної відбудови закладів вищої освіти» про сучасний стан наших закладів освіти, які були повністю або частково зруйновані внаслідок війни та перспективи їхньої відбудови, представила доктор наук з державного управління, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу Міжрегіональної Академії управління персоналом Інна Андріївна Семенець-Орлова. Розгляд питань післявоєнної відбудови українських закладів освіти був продовжений доповіддю професора відділу економічної теорії Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Володимира Валентиновича Липова «Трансформація вищої школи в умовах повоєнного відновлення економіки України». Дуже цікаву доповідь практичної реалізації оптимізаційної моделі розподілу бюджетних коштів на освітні потреби міста Києва представив керівник проєкту «Карта освітніх потреб» управління капітальних видатків Департаменту освіти і науки КМДА Олександр Сергійович Місюра. Питання забезпечення якості освітнього процесу, наслідування кращих світових практик в освіті було розглянуто у доповіді «Важливість використання кейс-методів в процесі вивчення навчальних курсів» доктором економічних наук, професором кафедри міжнародної економіки Київського університету імені Бориса Грінченка Анатолієм Сундуком. Про важливість отримання якісної загальної середньої освіти українськими дітьми, про сучасний стан закладів загальної середньої освіти міста Києва та перспективи їх подальшого відновлення у післявоєнній економіці країни було наголошено у доповіді заступника директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Катерини Поздєєвої та доктора економічних наук, професора кафедри міжнародної економіки Валерії Лойко.

Під час роботи експертних студій виступили завідувачка кафедрою міжнародної економіки, доктор економічних наук Алла Василівна Шлапак та доктор економічних наук,  професор кафедри міжнародної економіки Наталя Валентинівна Ушенко. Вони підкреслили важливість заходу, необхідність підтримання тісного спілкування між науковцями та практиками під час обговорення проблем післявоєнного відновлення економіки країни та економіки освіти, необхідність підтримання та продовження традицій розвитку української освіти на рівні прогресивних міжнародних практик.

Всі учасники Експертних студії виразили задоволення від проведеного заходу та побажання щодо подальшої спільної співпраці.

Разом до перемоги!