Відкрита лекція к.е.н., доцента кафедри фінансів Нечипоренко Аліни Володимирівни на тему «Види фінансових ризиків та методи їх оптимізації»

10 квітня 2023 року кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Нечипоренко Аліна Володимирівна провела відкриту лекцію з навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» на тему «Види фінансових ризиків та методи їх оптимізації» для здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Метою заняття було визначено формування системи знань щодо  фінансових ризиків, розуміння їх видів та особливостей управління шляхом застосування методів їх оптимізації.

Відповідно до плану лекційного заняття були розглянуті наступні питання: сутність та особливості фінансових ризиків; класифікація фінансових ризиків; основні підходи і принципи управління фінансовими ризиками; методи оптимізації фінансових ризиків.

Лекція супроводжувалася вдало підібраним презентаційним матеріалом, який дозволив використати різноманітні прийоми подачі інформації. В ході лекційного заняття була проведена демонстрація відеоматеріалу, який ілюстрував питання щодо диверсифікації фінансових ризиків, що посилило ефект сприйняття і засвоєння матеріалу.

У ході заняття забезпечувався зворотній зв'язок через постійну комунікацію зі здобувачами вищої освіти шляхом залучення їх  до пізнавальної діяльності завдяки використанню активних методів навчання, цифрової візуалізації, зв’язку із вивченим матеріалом навчальної дисципліни. Зокрема, було проведено опитування із застосуванням сучасних інформаційних технологій, що дозволили в онлайн-форматі отримати результати відповідей та їх проаналізувати.

Лекційне заняття проведено із дотриманням всіх навчально-методичних вимог. Доцент кафедри фінансів Нечипоренко А.В. продемонструвала високий рівень володіння навчальним матеріалом та використання сучасних прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.