Відкрите заняття доцентки кафедри управління Краус Катерини Миколаївни

11 квітня 2023 року на 2-й парі в офлайн режимі (ауд. 521) відбулося відкрите заняття на тему “Маркетингове дослідження ринку” в рамках дисципліни “Менеджмент і маркетинг” і групі студентів 1-го курсу спеціальності 051 Економіка (гр. ЕКб-1-22-4.0д).

На занятті було представлено результати пошукової роботи студентів щодо маркетингових ініціатив з активізації поведінки споживачів в розрізі різних поколінь (бейбі-бумерів, Х, міленіалів, зумерів). З презентаціями виступили Тетяна Кучер, Юлія Годун, Аліса Сенаторська та Крістіна Глебець. Також, в межах теми заняття проведено аналітичні розрахунки щодо визначення маркетингового потенціалу субʼєкта господарювання на ринку, а також здійснено розрахунок ймовірних витрат на маркетингові заходи. Було підтверджено тезу про те, що маркетингові дослідження є важливою частиною маркетингової діяльності, адже охоплюють заходи, які потрібно здійснювати планомірно і постійно, для співставлення очікуваних результатів з реальною ситуацією на ринку для реагування на неї і своєчасного внесення коректив у господарську діяльність.

Очікуємо, що освоєння опрацьованого матеріалу та зроблені висновки з ситуаційних задач, дозволять студентам більш впевнено й обізнано діяти в реальних умовах ринку.