Відкрита лекція професора кафедри управління Рябець Катерини Анатоліївни на тему: «Теорія управлінських рішень у публічному управлінні»

22 квітня 2023 року відбулася відкрита лекція доктора наук з державного управління, доцента, професора кафедри управління Рябець Катерини Анатоліївни на тему: «Теорія управлінських рішень у публічному управлінні» для студентів 1 курсу (другого (магістерського) рівня) спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Під час проведення лекційного заняття лектор розкрила здобутки сучасної науки і практики у галузі публічного управління та адміністрування; використала низку наукових підходів та методів для досягнення поставленої на початку заняття мети. Проведення лекції супроводжувалося вдало підібраним презентаційним матеріалом по тематиці; наводилися актуальні приклади, цікаві факти та цитати.

Жваве обговорення в аудиторії викликали питання щодо відмінностей змісту публічного та державного управління, їх взаємозв’язку, а також щодо особливостей прийняття управлінських рішень у публічному та державному управлінні. Багато міркувань магістранти висловили щодо доречності  масового залучення громадськості до прийняття публічно-управлінських рішень.

Контакт з аудиторією лектор підтримувала протягом всього заняття. Студенти активно брали участь в обговореннях, давали відповіді на питання, наводили приклади та наприкінці заняття подякували викладачу за глибоку та потужну за своїм змістом лекцію.

Віриться, що здобуті знання, допоможуть магістрантам у майбутньому приймати ефективні публічно-управлінські рішення!