Активізація навчально-дослідної діяльності студентів!

Студенти 4 курсу (освітнього рівня бакалавр) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” продовжують набувати нових професійних компетенцій проходячи переддипломну практику. Практико-орієнтоване навчання спрямоване на формування практичних умінь і навичок студентів, забезпечення зв’язку між теоретичними знаннями та реальною професійною діяльністю фінансиста-аналітика, аудитора. Метою практики є формування у студентів професійних компетенцій, набуття практичного досвіду професійної діяльності фінансиста.

Окрім того активізувалася робота студентів над написанням бакалаврських робіт. Викладачами кафедри фінансів були надані рекомендації в частині технічного оформлення, змістового посилення дипломних робіт та зазначено вимоги, що висуваються до праць такого формату в частині дотримання академічної доброчесності.

Бажаємо студентам успіхів і нових досягнень!