Семінар-консультація по написанню магістерських робіт ФІНАНСИСТАМИ!

Продовжується написання студентами 5 курсу (другого освітнього рівня “магістр”) спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” магістерських робіт. В рамках викладання вибіркової дисципліни “Методологія економічних наукових досліджень” (провідний викладач, д.е.н., проф. Краус Н.) 4 травня 2023 року було проведено семінар-консультацію для студентів магістрів в частині дотримання графіків написання магістерської роботи, вимог академічної доброчесності, повноти розкриття змістів магістерських тем, підготовки статей та тез за досліджуваними фінансово-економічними проблемами.

На семінарі студенти прозвітували за вже проробленими етапами науково-пошукових робіт, зокрема більшість студентів мають опубліковані тези доповідей та підготували статті до друку у фахових виданнях України. Між викладачами та студентами проходили дискусії у форматі “нагальні питання – актуальні і вичерпні відповіді”.

Колектив кафедри фінансів бажає кожному студенту і далі активно продовжувати роботу над написанням магістерських робіт!